Geslaagde ontmoetingsdag 30 juni / algemene vergadering

De dag begon met een gezellige ontvangst bij boekbinderij Papyrus. Een mooie mix van leden en geinteresseerden vanuit onder andere de VOHB vulde de mooie werkplaats.

In de algemene vergadering werd de jaarrekening 2022 goedgekeurd en de begroting voor 2023 kreeg ook instemming.
De contributie werd overeenkomstig voorstel bestuur vastgesteld.
Uitgebreid is gesproken over de mogelijkheden om de VNH beter zichtbaar te maken.

Na een heerlijke en goed verzorgde broodjeslunch vertrok het gezelschap naar het Rijksmuseum van Oudheden (RMO).

De twee restauratoren van het RMO hebben zich zeer ingespannen om een van de mooiste objecten uit de museumcollectie te laten zien.
Eén boek staat meestal niet in een collectie, maar dit boek is met een grote aankoop in 1829 uit Egypte meegekomen. Het is de oudste, meeste complete Koptische codex van Nederland. Het boek werd vrij spoedig na aankomst gerestaureerd met het in het museum aanwezige papier, waar meer objecten mee werden behandeld, dun en transparant. Ook werd een soort ‘stopverf’ gebruikt om ontbrekend materiaal zoals hoeken, mee aan te vullen. De platten bestonden uit vellen papyrus (achter een dubbelvel) waartussen restjes papyrus waren gelijmd.
Bij de recente restauratie is al het papier verwijderd en is er voorzichtig geprobeerd te ontdekken hoe het precies was gebonden. De restauratoren (ook uit het buitenland) waren verrast door de ontdekking van de plataanhang, die anders bleek dan in de beschrijving van J. Szirmai.
Er is een artikel uitgekomen over de nieuwe inzichten en de restauratie. Ons is beloofd dat wij het ook krijgen!
Verder mocht men een kijkje mogen nemen in de restauratie-ateliers van het RMO, waar behalve ‘het boek’ ook diverse Papyri als ook glas en keramiek te zien waren.

Na deze mooie bijeenkomst ging men verrijkt huiswaarts. 

De restauratoren Eliza Jacobi en Godelieva van der Randen ontvingen een gebonden boekje (drie-katernbinding met meegenaaid omslag van Zaansch bord) over Middeleeuwse bindwijzen, uit handen van onze nieuwe voorzitter Wilma van Driel (Boekbinderij Papyrus).