Opleiden

Een goede opleiding is de beste basis voor het voortbestaan van de branche. Helaas zijn er geen centrale instituten meer waar de kennis en ervaring van het vak worden doorgegeven. Opleiders van verschillende origine bieden goede deelopleidingen en interessante cursussen aan. Een aantal van onze leden organiseert zelf cursussen.
Op dit moment zijn er 2 leden die een opleiding tot handboekbinder aanbieden:

Praktijkopleiding bij
Boekbinderij Papyrus

De opleiding tot boekbinder is in een nieuw jasje gestoken.
Sinds september 2020 zijn we begonnen met een nieuwe groep. De opleiding verschilt met de vorige versie vooral in de vorm: er is geen afsluitend examen meer met een diploma.
Wel is er voor elke gevolgde module een certificaat te behalen.
De modules zijn iets anders van opzet, waarbij oude en moderne(re) bindwijzen tegelijkertijd gemaakt gaan worden.
Op deze manier willen we inzichtelijk maken hoe de geschiedenis van het boekbinden zich heeft voltrokken. Naast klassieke bindwijzen komen er ook moderne oplossingen voor het inbinden van specifieke inhoud aan bod, bijvoorbeeld bindwijzen waarbij een minimum aan lijm wordt toegepast.
Kennismaken met en toepassen van materialen, gereedschappen en machines zijn een belangrijk onderdeel van de lesstof. Het doel is om mooie en bijzondere boeken te leren maken!

De opleiding duurt 2 jaar.

Docente: Wilma van Driel
Meer info

D̬ Vakopleiding Handboekbinden РVOHB

Voor mensen met een passie voor mooi gebonden boeken, die affiniteit hebben met hoogwaardige materialen en die houden van werken met hun handen.

Je volgt een tweejarige opleiding die gedegen is en breed georiënteerd. Deze tweejarige opleiding gegeven door vakmensen uit de praktijk is resultaat- en doelgericht. Met als belangrijkste drijfveer het overdragen van kennis en vakmanschap. In een overzichtelijke groep leer je in een klassikale opstelling bijzondere boeken maken op een professionele manier. Je werkt met gespecialiseerde machines, gereedschappen en met materialen van hoge kwaliteit. Je sluit de opleiding af met een examen en ontvangt een diploma. Met het Vakdiploma Handboekbinden kun je zelf aan de slag als professioneel handboekbinder.

Docenten: Hans Pieterse en Judith van Daal
Meer info