Opleiden

Een goede opleiding is de beste basis voor het voortbestaan van de branche. Helaas zijn er geen centrale instituten meer waar de kennis en ervaring van het vak worden doorgegeven. Opleiders van verschillende origine bieden goede deelopleidingen en interessante cursussen aan. Een aantal van onze leden organiseert zelf cursussen.
Op dit moment zijn er 2 leden die een opleiding tot handboekbinder aanbieden:

Praktijkopleiding bij
Boekbinderij Papyrus

De nieuwe praktijkopleiding is opgezet in module-vorm (2 per jaar), d.w.z. dat alle onderdelen die de revue passeren in overzichtelijke periodes worden gevolgd en afgesloten. Het is een opleiding met een brede kijk op het vak boekbinden, de historie, de verschillende verschijningsvormen en het toekomstperspectief, met veel ruimte om het vak in de vingers te krijgen. Daarnaast is er theorie in de vorm van lezen over de geschiedenis van het boekbinden en het zelf bestuderen en aan elkaar presenteren over verschillende bindwijzen. Er worden modellen vervaardigd en dat maakt de verbreding en verdieping in het vak aantrekkelijk en praktisch. Excursies naar voor de opleiding belangrijke bedrijven behoren ook tot de vaste activiteiten. Om de aansluiting bij vormgeven en drukken te ondersteunen, komen er lessen in grafische technieken, waaronder het zelf drukken op een degelpers en het decoreren van de boekband.
Aan het eind van de twee jaar wordt de opleiding afgesloten met een examen.

Docente: Wilma van Driel
Meer info

D̬ Vakopleiding Handboekbinden РVOHB

Voor mensen met een passie voor mooi gebonden boeken, die affiniteit hebben met hoogwaardige materialen en die houden van werken met hun handen.

Je volgt een tweejarige opleiding die gedegen is en breed georiënteerd. Deze tweejarige opleiding gegeven door vakmensen uit de praktijk is resultaat- en doelgericht. Met als belangrijkste drijfveer het overdragen van kennis en vakmanschap. In een overzichtelijke groep leer je in een klassikale opstelling bijzondere boeken maken op een professionele manier. Je werkt met gespecialiseerde machines, gereedschappen en met materialen van hoge kwaliteit. Je sluit de opleiding af met een examen en ontvangt een diploma. Met het Vakdiploma Handboekbinden kun je zelf aan de slag als professioneel handboekbinder.

Docenten: Hans Pieterse en Judith van Daal
Meer info