Kennispartners

De handboekbinder bevindt zich in het grafische speelveld met uitlopers naar belangrijke kennisplekken en bewaarplaatsen van de meest uiteenlopende soorten van boeken en geschriften.
Hieronder een aantal andere spelers en uitlopers.

www.kvgo.nl
Het KVGO behartigt de belangen van ondernemers in de Grafimedia. Op deze website vindt u o.a. de tekst van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie.

www.stichting-handboekbinden.eu
Stichting Handboekbinden bevordert de boekcultuur in al haar ambachtelijke en kunstzinnige hoedanigheden, in het bijzonder met betrekking tot het handboekbinden.

www.nvva.nl
De Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA) is een internationaal netwerk van handelaren die de beste handelspartners zijn voor verzamelaars van oude boeken en prenten. Dit komt door hun gecontroleerde deskundigheid en hun gebondenheid aan ethische normen vastgesteld door de beroepsorganisaties.

www.bubbkuyper.com
Het grootste veilinghuis van Nederland voor boeken, manuscripten en grafiek.

www.boekgeschiedenis.nl
De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) is er voor een ieder die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedraagt.
Van prominente wetenschappers tot amateur-onderzoekers, van journalisten tot antiquaren.

www.monsterkamer.nl
De Monsterkamer is een nieuw centrum voor ontwerpers, uitgevers en iedereen die professioneel bezig is met grafische producties. Hier vind je een up-to- date overzicht van papiercollecties uit binnen- en buitenland en een uitgebreid aanbod van grafische materialen en toepassingen.

www.kb.nl
In de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek vindt u de mooiste boeken en geschriften die zijn uitgebracht. Het is een platform waar mensen en informatie samenkomen.

www.meermanno.nl
Dit museum richt zich op het geschreven en gedrukte boek in het heden en verleden. De uiterlijke vorm en de ontwikkeling van de vormgeving van boeken staat daar centraal.

www.PrintPakt.nl
PrintPakt is een initiatief van het KVGO en inspireert over nuttige en fraaie toepassingen van drukwerk.

www.franekeruniversiteit.nl/topstukken
Topstukken uit het bezit van de Franeker universiteit
Lodewijk Napoleon schonk de xylotheek in 1809 aan de Franeker universiteit. Het geheel bestaat uit 158 delen, die zijn genummerd op de ‘boekband’.

Nederlands Drukkerij Museum

www.museumplantinmoretus.be
Driehonderd jaar boekdrukkunst en familiegeschiedenis: dát is het Museum Plantin-Moretus. U bewondert er de oudste drukpersen ter wereld, een rijke kunstcollectie en portretten van Rubens. In de bibliotheken vindt u manuscripten, incunabelen en originele drukken. En de archieven vertellen u over het dagelijkse leven in drukkerij én paleis.

www.gridgroningen.nl/
Bij GRID ervaar je zelf hoe ons grafisch erfgoed eruit ziet. Vrijwilligers vertellen hoe persen en machines werken, maar ga vooral ook zelf aan de slag!