Privacy

De VNH slaat persoonlijke gegevens op ten behoeve van de communicatie met haar leden en contribuanten. Zij draagt zorg voor een behoorlijke en beschermde omgeving, waarin de gegevens met de daartoe bestemde software wordt opgeslagen en ge-backupt.
De VNH verstrekt de persoonlijke gegevens nimmer aan derden, tenzij hen daartoe door de rechthebbende schriftelijk opdracht en toestemming voor wordt gegeven.

Klik op de onderstaande button voor onze uitgebreide privacy verklaring.

Privacy verklaring